Caracteristici demografice

Comunicat privind primele rezultate definitive ale RPL runda 2021

Caracteristici demografice

1.1. Populația la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992, 2002, 2011 şi 2021 (Județ, Medii de rezidență) – BN_TAB 1.1_RPL2021

1.2. Structura populației rezidente pe sexe şi grupe de vârstă (Județ, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB 1.2_RPL2021

1.3. Populaţia rezidentă pe sexe şi grupe de vârstă (Județ, Sexe, Grupe de vârstă, Municipiu, orașe și comune) – BN_TAB 1.3.1_RPL2021_si_BN_TAB 1.3.2_RPL2021

1.4. Populaţia rezidentă pe vârste şi ani de naştere (Sexe, Vârste, Ani de naștere, Medii de rezidență) – nivel național

1.5. Populaţia rezidentă după domiciliu (Județ, Sexe, Domiciliu, Municipiu, orașe și comune) – BN_TAB 1.5.1_RPL2021_si_BN_TAB. 1.5.2_RPL2021

1.6. Populaţia rezidentă după locul naşterii (Județ, Sexe, Locul nașterii, Municipiu, orașe și comune) – BN_TAB 1.6.1_RPL2021_si_BN_TAB_1.6.2_RPL2021

1.7. Populaţia rezidentă după țara de naştere (Țara de naștere , Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – nivel național

1.8. Populaţia rezidentă după domiciliu şi locul naşterii (Locul nașterii, Județul de domiciliu, Medii de rezidență) – TAB 1.8_RPL2021

1.9. Populaţia rezidentă după locul de domiciliu şi cel în care sa născut (Județul de domiciliu, Sexe, Locul nașterii, Medii de rezidență) – TAB 1.9_RPL2021

1.10. Populaţia rezidentă după starea civilă (Județ, Stare civilă, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB 1.10.2_RPL2021

1.11. Populaţia rezidentă după starea civilă și domiciliu (Județ, Stare civilă, Sexe, Domiciliu, Medii de rezidență) – BN_TAB 1.11.2_RPL2021

1.12. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după anul naşterii şi numărul copiilor născuțivii (Județ, Anul nașterii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – BN_TAB 1.12.2_RPL2021

1.13. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi numărul copiilor născuțivii (Stare civilă, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Numărul copiilor născuți-vii) – nivel național

1.14. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie pe vârste, după vârsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuțivii (Vârsta, Vârsta la data căsătoriei, Numărul copiilor născuți-vii) – nivel național

1.15. Populaţia rezidentă feminină de 16 ani şi peste la prima căsătorie după anul încheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuțivii (Anul încheierii căsătoriei, Grupe de vârstă, Numărul copiilor născuți-vii) – nivel național

1.16. Femei de 16 ani şi peste căsătorite după durata căsătoriei (Județ, Grupe de vârstă, Durata căsătoriei) – BN_TAB 1.16.1_RPL2021

1.17. Femei de 11 ani şi peste care trăiesc în uniune consensuală după durata uniunii (Județ, Grupe de vârstă, Durata uniunii consensuale) – BN_TAB 1.17.2_RPL2021

1.18. Populaţia rezidentă după cetățenie (Județ, Cetățenii, Sexe) – BN_TAB 1.18_RPL2021

1.19. Populaţia rezidentă de cetățenie română după statutul activității curente şi țara de naştere (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Sexe, Țara de naștere, Medii de rezidență) – nivel național

1.20. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după statutul activității curente (Statutul activității curente, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – nivel național

1.21. Cetățeni străini veniți în România pentru cel puțin 12 luni după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite şi țara de cetățenie (Cel mai înalt  nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Țara de cetățenie, Medii de rezidență) – nivel național

1.22.  Populația rezidentă (Județ, Sexe, Grupe de vârstă, Municipiu, orașe și comune, sate) – BN_TAB 1.22_RPL2021

1.23.  Vârsta medie, vârsta mediană, indicele de îmbătrânire demografică și raportul de dependență demografică a populației rezidente (Sexe, Grupe de vârstă) – BN_TAB 1.23_RPL2021