Integritate instituțională

Legislație Principii

 

Cod etic / deontologic / de conduită

Lista cuprinzând cadourile primite, potrivit Legii nr. 251/2004 şi destinaţia acestora

Mecanismul de raportare a încălcărilor legii

Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională

Planul de integritate al instituţiei

Raport narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA şi în planul de integritate ce revin în sarcina instituţiei

Situaţia incidentelor de integritate şi măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului

Studii / cercetări / ghiduri / materiale informative relevante

Contact