Statistici regionale


Organizarea administrativ-teritorială

Populaţia

Forţa de muncă

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

  • Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie [descarca .PDF]
  • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naționale [descarca .PDF]

Cheltuielile și consumul populaţiei

Locuinţe

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

Educaţie

    • Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular) [descarca .PDF]

Cultură

Sport

Conturi naţionale

    • Produsul intern brut (PIB) regional – prețuri curente, calculat conform CAEN Rev.2 [descarca .PDF]
    • Produsul intern brut (PIB) regional pe elemente componente [descarca .PDF]

Activitatea întreprinderii

Agricultura

Utilități publice de interes local

Transporturi, poştă şi telecomunicaţii

Turism

Finanţe

Statistici Regionale – Regiunea Nord-VestWeb Analytics


Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf R1-1-Organizarea administrativa a teritoriului_NV Organizarea administrativ-socială
220 Ko 22
pdf R2-2-Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe sexe si medii_NV Populația
268 Ko 10
pdf R2-3-Pop. dupa domiciliu pe grupe de varsta la 1 iulie_NV Populația
274 Ko 12
pdf R2-4-Miscarea naturala a populatiei_NV Populația
337 Ko 12
pdf R2-5-Ratele de fertilitate_NV Populația
286 Ko 14
pdf R2-6-Durata medie a vietii_NV Populația
267 Ko 12
pdf R3-1-Populatia ocupata civila_NV Forța de muncă
244 Ko 15
pdf R3-2-Nr. mediu al salariatilor_NV Forța de muncă
224 Ko 11
pdf R3-3-Nr. mediu al salariatilor pe activitati_NV Forța de muncă
246 Ko 12
pdf R3-4-Someri inregistrati si rata somajului pe sexe_NV Forța de muncă
223 Ko 14
pdf R4-1-Numarul accidentatilor in munca_NV Forța de muncă
196 Ko 10
pdf R5-1-Veniturile totale medii lunare pe o gospodarie_NV Veniturile populației
288 Ko 15
pdf R5-2-Castigul salarial mediu net pe activitati_NV Veniturile populației
241 Ko 13
pdf R6-1-Cheltuielile totale medii lunare pe o gospodarie pe categorii de cheltuieli_NV_ Cheltuielile și consumul populației
254 Ko 12
pdf R6-2-Cheltuielile totale de consum medii lunare pe o gospodarie, pe categorii de cheltuieli_NV Cheltuielile și consumul populației
228 Ko 14
pdf R7-1-Fondul de locuinte_NV Locuințe
244 Ko 12
pdf R8-1-Cantine sociale_NV Asistență socială
227 Ko 12
pdf R9-1- Cheltuieli cu protectia sociala a somerilor_NV Protecția socială a șomerilor
246 Ko 12
pdf R10-1-Personal medico-sanitar si paturi in spitale_NV Sănătate
241 Ko 16
pdf R10-2-Principalele unitati sanitare - proprietate publica_NV Sănătate
262 Ko 13
pdf R11-1-Populatia scolara din invatamantul de toate gradele_NV Educație
268 Ko 13
pdf R12-1-Numarul si activitatea bibliotecilor_NV Cultură
224 Ko 11
pdf R13-1-Activitatea sportiva_NV Sport
205 Ko 18
pdf R14-1-PIB regional CAEN rev2_NV Conturi naționale
217 Ko 19
pdf R14-2-Produsul intern brut (PIB) regional pe elemente componente_NV Conturi naționale
248 Ko 17
pdf R15-1-Unitati locale active_NV Activitatea intreprinderii
329 Ko 15
pdf R15-2-Cifra de afaceri din unitatile locale active_NV Activitatea intreprinderii
311 Ko 11
pdf R16-1-Suprafata cultivata cu principalele culturi_NV Agricultura
228 Ko 12
pdf R16-2-Fondul funciar_NV Agricultura
257 Ko 19
pdf R16-3-Valoarea productiei ramurii agricole pe sectoare_NV Agricultura
224 Ko 12
pdf R16-4-Productia agricola vegetala la principalele culturi_NV Agricultura
229 Ko 11
pdf R16-5-Productia medie la principalele culturi_NV Agricultura
227 Ko 25
pdf R16-6-Suprafata viilor pe rod_NV Agricultura
226 Ko 11
pdf R16-7-Productia totala de struguri_NV Agricultura
226 Ko 16
pdf R16-8-Productia medie de struguri_NV Agricultura
223 Ko 13
pdf R16-9-Productia totala de fructe_NV Agricultura
239 Ko 13
pdf R16-10-Efectivele de animale_NV Agricultura
228 Ko 12
pdf R16-11-Productia agricola animala_NV Agricultura
249 Ko 9
pdf R16-12-Parcul de tractoare si principalele masini agricole_NV Agricultura
228 Ko 13
pdf R17-1-Reteau de distributie a apei_NV Utilități publice de interes local
222 Ko 20
pdf R17-2-Canalizare publica si spatii verzi_NV Utilități publice de interes local
225 Ko 12
pdf R17-3-Localitati in care se distribuie energie termica_NV Utilități publice de interes local
210 Ko 13
pdf R17-4-Volumul de apa potabila distribuit_NV Utilități publice de interes local
221 Ko 12
pdf R17-5-Gaze naturale distribuite, dupa destinatie_NV Utilități publice de interes local
224 Ko 18
pdf R17-6-Strazile orasenesti_NV Utilități publice de interes local
219 Ko 16
pdf R18-1-Liniile de cale ferata_NV Transporturi, poştă şi telecomunicaţii
223 Ko 11
pdf R18-2-Drumurile publice_NV Transporturi, poştă şi telecomunicaţii
243 Ko 17
pdf R18-3-Transportul public de pasageri_NV Transporturi, poştă şi telecomunicaţii
225 Ko 14
pdf R18-4-Activitatile de posta_NV Transporturi, poştă şi telecomunicaţii
218 Ko 14
pdf R18-5-Activitatile de telefonie_NV Transporturi, poştă şi telecomunicaţii
220 Ko 11
pdf R19-1-Structurile de primire turistica_NV Turism
235 Ko 12
pdf R19-2-Capacitatea de cazare turistica existenta_NV Turism
235 Ko 19
pdf R19-3-Capacitatea de cazare turistica in functiune_NV Turism
236 Ko 12
pdf R19-4-Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica_NV Turism
236 Ko 14
pdf R19-5-Innoptari ale turistilor in structuri de primire turistica_NV Turism
233 Ko 12
pdf R19-6-Indicii de utilizare neta a capacitatii in functiune_NV Turism
235 Ko 13
pdf R20-1-Executia bugetelor locale_NV Finanțe
229 Ko 16