Statistici regionale


Organizarea administrativ-teritorială

Populaţia

Forţa de muncă

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

  • Veniturile totale medii lunare pe o gospodărie [descarca .PDF]
  • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naționale [descarca .PDF]

Cheltuielile și consumul populaţiei

Locuinţe

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

Educaţie

    • Populaţia şcolară pe niveluri de educaţie (inclusiv învăţământul particular) [descarca .PDF]

Cultură

Sport

Conturi naţionale

    • Produsul intern brut (PIB) regional – prețuri curente, calculat conform CAEN Rev.2 [descarca .PDF]
    • Produsul intern brut (PIB) regional pe elemente componente [descarca .PDF]

Activitatea întreprinderii

Agricultura

Utilități publice de interes local

Transporturi, poştă şi telecomunicaţii

Turism

Finanţe

Statistici Regionale – Regiunea Nord-VestWeb Analytics