Publicații statistice

 

BULETIN STATISTIC LUNAR, februarie 2024

Buletinul statistic lunar cuprinde atât indicatori de sinteză la nivel naţional, cât şi principalii indicatori economico-sociali la nivel regional si judeţean, oferind o imagine sintetică cu privire la starea socio-economică a regiunii NORD-VEST si a judeţului. […mai multe]


ANUARUL STATISTIC – 2023

Lucrare de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice, publicaţia conţine informaţii referitoare la evoluţia social-economică a judeţului în perioada 2017-2022. Anuarul Statistic al Judeţului Bistriţa-Năsăud – ediţia 2023 îşi propune să […mai multe]


REPERE ECONOMICE ŞI SOCIALE – 2022               

     Publicaţiile statistice sub formă de pliant sau broşură, cuprind informaţii şi date statistice la nivel de judeţ şi în unele cazuri şi în profil teritorial pe următoarele domenii de cercetare statistică: […mai multe] 


BREVIAR STATISTIC  – 2022

     Informaţiile prezentate îşi propun să ofere o imagine-blitz a judeţului Bistriţa-Năsăud cât mai repede posibil după expirarea perioadei de referinţă. […mai multe]


Recensământul General agricol RGA – 2020

Recensământul general agricol având ca an de referință 2020, (RGA-2020) desfășurat și în România, ca în toate țările Uniunii Europene, a avut ca act final programat publicarea rezultatelor definitive, la sfârșitul anului 2022. Aceste rezultate […mai multe]


Atlas statistico-descriptiv al localităților județului Bistrița-Năsăud

Lucrarea „Atlas statistico-descriptiv al localităţilor judeţului Bistriţa-Năsăud” îşi propune, în primul rând, valorificarea unui bogat volum de informaţie, produsă preponderent de statisticile oficiale de-a lungul unei îndelungate perioade de timp. Dacă ne gândim la datele de populaţie preluate din recensământul organizat de Curtea de la Viena la 1850 desfăşurat şi în zona noastră, la statisticile oficiale curente disponibile pentru anul 2016, iată, este o perioadă de aproape 170 de ani pe care statisticile oficiale au acoperit-o cu date la nivel de localitate. Evident că, cu cât ne apropiem de prezent, statisticile sunt mai bogate şi mai adaptate la necesităţile şi interesele utilizatorilor. Dacă pentru perioadele mai îndepărtate am putut găsi exclusiv date demografice, pentru perioada ultimilor 50 de ani volumul de date disponibile este mult crescut. A fost nevoie de o analiză selectivă a principalilor indicatori statistici existenţi în seriile de date din sursele de evidenţă, pentru a ajunge la o soluţie de prezentare cât mai comprehensivă. Această analiză a ţinut seama de restricţiile de disponibilitate, apoi de restricţiile de comparabilitate, apoi de economia de spaţiu tipărit şi nu în ultimul rând de ceea ce reprezintă un interes mai ridicat pentru utilizatorii de statistici locale, mai mult sau mai puţin avizaţi.


PERFORMANŢE ALE ÎNTREPRINDERILOR DIN REGIUNEA NORD-VEST – 2017

     Lucrarea „Performanţe ale întreprinderilor din Regiunea Nord-Vest” şi-a propus o prezentare contextualizată în scop informativ a mediului microeconomic structural al regiunii în economia naţională.
Contextualizarea în nivelul naţional permite concluzionări interesante asupra profilului economiei regionale, a ponderii şi locului activităţilor economice şi întreprinderilor locale în angrenajul economic naţional, datele prezentate fiind relevante prin ele însele fără a avea nevoie de explicitări analitice.


REGIUNEA NORD-VEST, ROMÂNIA – STATISTICI EUROPENE COMPARATIVE – 2018

„Promovarea unei Europe a coeziunii presupune cunoaşterea diversităţii şi particularităţilor acesteia inclusiv în domeniile dezvoltării regionale şi, în special din perspectiva obiectivelor propuse de strategia „Europa 2020”. O asemenea cunoaştere presupune rigoarea măsurării statistice şi a prezentării datelor astfel ca abordările de viitor să fie focusate pe politici de coeziune, în sensul reducerii disparităţilor între regiunile Uniunii Europene. Acestor imperative şi-a propus să răspundă lucrarea de faţă prin prezentări comparativ-analitice ale unor date statistice sintetice, atât de generos disponibilizate de Eurostat.”


Performanţe ale întreprinderilor din judeţul Bistriţa-Năsăud             

Informaţiile cuprinse în prezenta lucrare au fost selectate din bazele de date cu rezultatele finale în urma prelucrării “Anchetei structurale în intreprinderi pentru anul 2016” simbolizată AS 2016. Eşantionul de unităţi cercetate pentru judeţul Bistriţa-Năsăud a cuprins un  […mai multe]


RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL – 2010               

     Publicaţie statistică exhaustivă, ce cuprinde informaţii statistice la nivel teritorial detaliat. […mai multe] 


RECENSĂMÂNTUL GENERAL AL POPULAȚIEI – 2011               

     Publicaţie statistică exhaustivă, ce cuprinde informaţii statistice la nivel teritorial detaliat. 
Web Analytics