Statistici județene

„Statistica este singurul tărâm sigur pe care un guvern
trebuie să întemeieze raţiunea reformelor sale.”

(Dionisie Pop Marţian)


„Către statisticieni ne îndreptăm pentru a răspunde la problemele
cele mai serioase puse de marile aventuri ale epocii noastre. De fiecare
dată când se întreprinde ceva important, statisticienii sunt în culise.”

(Ronald Fisher)


„Multă lume crede că statistica este uscată precum praful. În realitate
este pulsul societăţii, piatra de hotar a democraţiei.”

(Yves Franchet)

Organizarea administrativ-teritorială

 • Organizarea administrativă a teritoriului la 31 decembrie [descarca .PDF]

Populaţia

Forţa de muncă

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

 • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi [descarca .PDF]

Locuinţe şi utilităţi publice

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

 • Paturile din spitale şi personalul medico-sanitar proprietate publică, la 31 decembrie [descarca .PDF]
 • Principalele unităţi sanitare proprietate publică, la 31 decembrie [descarca .PDF]

Educaţie

 • Populația școlară din învățământul de toate gradele [descarca .PDF]

Cultură

Sport

Conturi naţionale

Rezultate și performanțe ale întreprinderilor

 • Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime [descarca .PDF]
 • Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale [descarca .PDF]

Agricultură

Transporturi; poştă şi telecomunicaţii

Turism

 • Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie [descarca .PDF]
 • Capacitatea de cazare turistică existentă [descarca .PDF]
 • Capacitatea de cazare turistică în funcțiune [descarca .PDF]
 • Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică [descarca .PDF]
 • Înnoptări ale turiștilor în structuri de primire turistică [descarca .PDF]
 • Indicii de utilizare netă a capacității în funcțiune [descarca .PDF]

FinanţeWeb Analytics