Statistici județene

„Statistica este singurul tărâm sigur pe care un guvern
trebuie să întemeieze raţiunea reformelor sale.”

(Dionisie Pop Marţian)


„Către statisticieni ne îndreptăm pentru a răspunde la problemele
cele mai serioase puse de marile aventuri ale epocii noastre. De fiecare
dată când se întreprinde ceva important, statisticienii sunt în culise.”

(Ronald Fisher)


„Multă lume crede că statistica este uscată precum praful. În realitate
este pulsul societăţii, piatra de hotar a democraţiei.”

(Yves Franchet)

Organizarea administrativ-teritorială

 • Organizarea administrativă a teritoriului la 31 decembrie [descarca .PDF]

Populaţia

Forţa de muncă

Condiţii de muncă

Veniturile populaţiei

 • Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi [descarca .PDF]

Locuinţe şi utilităţi publice

Asistenţă socială

Protecţia socială a şomerilor

Sănătate

 • Paturile din spitale şi personalul medico-sanitar proprietate publică, la 31 decembrie [descarca .PDF]
 • Principalele unităţi sanitare proprietate publică, la 31 decembrie [descarca .PDF]

Educaţie

 • Populația școlară din învățământul de toate gradele [descarca .PDF]

Cultură

Sport

Conturi naţionale

Rezultate și performanțe ale întreprinderilor

 • Unităţile locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi şi clase de mărime [descarca .PDF]
 • Cifra de afaceri a unităţilor locale active din industrie, construcţii, comerţ şi alte servicii, pe activităţi ale economiei naţionale [descarca .PDF]

Agricultură

Transporturi; poştă şi telecomunicaţii

Turism

 • Structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, la 31 iulie [descarca .PDF]
 • Capacitatea de cazare turistică existentă [descarca .PDF]
 • Capacitatea de cazare turistică în funcțiune [descarca .PDF]
 • Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică [descarca .PDF]
 • Înnoptări ale turiștilor în structuri de primire turistică [descarca .PDF]
 • Indicii de utilizare netă a capacității în funcțiune [descarca .PDF]

FinanţeWeb Analytics


Documente

Fișier Descriere Dimensiune fișier Descărcări
pdf J1-1-Organizarea administrativa a teritoriului_BN Organizarea administrativ-socială
221 Ko 17
pdf J2-2-Populatia dupa domiciliu la 1 iulie pe sexe si medii_BN Populația
268 Ko 18
pdf J2-3-Pop. dupa domiciliu pe grupe de varsta la 1 iulie_BN Populația
274 Ko 19
pdf J2-4-Miscarea naturala a populatiei_BN Populația
336 Ko 10
pdf J2-5-Ratele de fertilitate_BN Populația
286 Ko 10
pdf J2-6-Durata medie a vietii_BN Populația
266 Ko 13
pdf J3-1-Populatia ocupata civila_BN Forța de muncă
244 Ko 21
pdf J3-2-Nr. mediu al salariatilor_BN Forța de muncă
224 Ko 12
pdf J3-3-Nr. mediu al salariatilor pe activitati_BN Forța de muncă
246 Ko 23
pdf J3-4-Someri inregistrati si rata somajului pe sexe_BN Forța de muncă
223 Ko 13
pdf J4-1-Numarul accidentatilor in munca_BN Condiții de muncă
197 Ko 12
pdf J5-2-Castigul salarial mediu net pe activitati_BN Veniturile populației
242 Ko 15
pdf J6-1-Fondul de locuinte_BN Locuințe și utilități publice
243 Ko 22
pdf J6-2-Reteaua de distributie a apei_BN Locuințe și utilități publice
222 Ko 10
pdf J6-3-Canalizare publica si spatii verzi_BN Locuințe și utilități publice
223 Ko 10
pdf J6-4-Localitati in care se distribuie energie termica_BN Locuințe și utilități publice
202 Ko 14
pdf J6-5-Volumul de apa potabila distribuit_BN Locuințe și utilități publice
219 Ko 12
pdf J6-6-Gaze naturale distribuite, dupa destinatie_BN Locuințe și utilități publice
224 Ko 12
pdf J6-7-Strazile orasenesti_BN Locuințe și utilități publice
220 Ko 21
pdf J7-1-Cantine sociale_BN Asistență socială
224 Ko 12
pdf J8-1- Cheltuieli cu protectia sociala a somerilor_BN Protecția socială a șomerilor
246 Ko 17
pdf J9-1-Personal medico-sanitar si paturi in spitale_BN Sănătate
237 Ko 16
pdf J9-2-Principalele unitati sanitare_BN Sănătate
529 Ko 11
pdf J10-1-Populatia scolara din invatamantul de toate gradele_BN Educație
268 Ko 10
pdf J11-1-Numarul si activitatea bibliotecilor_BN Cultură
224 Ko 11
pdf J12-1-Activitatea sportiva_BN Sport
206 Ko 11
pdf J13-1-PIB BN CAEN rev2_BN Conturi naționale
497 Ko 16
pdf J14-1-Unitati locale active_BN Rezultate și performanțe ale întreprinderilor
317 Ko 21
pdf J14-2-Cifra de afaceri din unitatile locale active_BN Rezultate și performanțe ale întreprinderilor
228 Ko 13
pdf J15-1-Suprafata cultivata cu principalele culturi_BN Agricultură
228 Ko 12
pdf J15-2-Fondul funciar_BN Agricultură
257 Ko 13
pdf J15-3-Valoarea productiei ramurii agricole pe sectoare_BN Agricultură
225 Ko 15
pdf J15-4-Productia agricola vegetala la principalele culturi_BN Agricultură
230 Ko 12
pdf J15-5-Productia medie la principalele culturi_BN Agricultură
236 Ko 13
pdf J15-6-Suprafata viilor pe rod_BN Agricultură
226 Ko 10
pdf J15-7-Productia totala de struguri_BN Agricultură
226 Ko 18
pdf J15-8-Productia medie de struguri_BN Agricultură
224 Ko 9
pdf J15-9-Productia totala de fructe_BN Agricultură
239 Ko 10
pdf J15-10-Efectivele de animale_BN Agricultură
228 Ko 12
pdf J15-11-Productia agricola animala_BN Agricultură
249 Ko 11
pdf J15-12-Parcul de tractoare si principalele masini agricole_BN Agricultură
228 Ko 11
pdf J16-1-Liniile de cale ferata_BN Transporturi; poștă și telecomunicații
217 Ko 10
pdf J16-2-Drumurile publice_BN Transporturi; poștă și telecomunicații
239 Ko 13
pdf J16-3-Transportul public de pasageri_BN Transporturi; poștă și telecomunicații
222 Ko 10
pdf J16-4-Activitatile de posta_BN Transporturi; poștă și telecomunicații
215 Ko 12
pdf J16-5-Activitatile de telefonie_BN Transporturi; poștă și telecomunicații
221 Ko 10
pdf J17-1-Structurile de primire turistica_BN Turism
226 Ko 15
pdf J17-2-Capacitatea de cazare turistica existenta_BN Turism
229 Ko 13
pdf J17-3-Capacitatea de cazare turistica in functiune_BN Turism
228 Ko 12
pdf J17-4-Sosiri ale turistilor in structuri de primire turistica_BN Turism
229 Ko 12
pdf J17-5-Innoptari ale turistilor in structuri de primire turistica_BN Turism
227 Ko 11
pdf J17-6-Indicii de utilizare neta a capacitatii in functiune_BN Turism
228 Ko 11
pdf J18-1-Executia bugetelor locale_BN Finanțe
230 Ko 15