Statistici județene

Statistici județene

Populația după domiciliu* a județului Bistrița-Năsăud la 1 ianuarie 2024: 323452 persoane.

IPC în luna martie 2024 față de martie 2023:  106,61 %

Câștig salarial mediu net – februarie 2024:  3919 lei/persoană.

 

 

*) Populația după domiciliu la data de 1 ianuarie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul județului, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.
Domiciliul persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate (CI,BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la domiciliu.