Mobilitatea populației rezidente

Mobilitatea populației rezidente

4.1. Persoane care şiau schimbat reşedința după județul de reşedință şi județul ultimei reşedințe anterioare (Județ, Sexe, Județul de reședință obișnuită, Județul ultimei reşedințe anterioare, Medii de rezidență) – TAB_4.1_RPL2021

4.2. Persoane care şiau schimbat reşedința pe grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de reşedință şi perioada stabilirii în această localitate (Sexe, Grupe de vârstă la data stabilirii în localitatea de reşedință obișnuită, Perioada stabilirii în localitatea de reşedință obișnuită, Medii de rezidență) – nivel național

4.3. Persoane care şiau schimbat reşedința după reşedința anterioară (Județ, Reședința anterioară, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.3_RPL2021

4.4. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după motivul stabilirii în România şi grupa de vârstă avută la data schimbării reşedinței (Județ, Sexe, Motivul stabilirii în România, Grupe de vârstă la data schimbării reşedinței, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.4_RPL2021

4.5. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență şi perioada stabilirii reşedinței în România (Județ, Sexe, Țara de proveniență, Perioada stabilirii reşedinței obișnuite în România, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.5_RPL2021

4.6. Persoane temporar absente plecate în țară sau în străinătate (Județ, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.6_RPL2021

4.7. Persoane temporar absente după județul de destinație (Județ, Sexe, Județul de reședință obișnuită, Județul de destinație) – TAB_4.7_RPL2021

4.8. Persoane temporar absente după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței (Județ, Sexe, Perioada pentru care sunt plecate, Motivul absenței, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.8_RPL2021

4.9. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație (Județ, Sexe, Țara de destinație, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.9_RPL2021

4.10. Persoane temporar absente plecate în străinătate după nivelul de educație absolvit şi motivul absenței (Județ, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Motivul absenței, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.10_RPL2021

4.11. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență (Județ, Sexe, Țara de proveniență, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.11_RPL2021

4.12. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după țara de proveniență şi durata de reşedință în România (Județ, Sexe, Țara de proveniență, Durata de reședință în România, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.12_RPL2021

4.13. Persoane care au avut ultima reşedință anterioară în străinătate după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România (Județ, Sexe, Etnii, Perioada stabilirii reşedinței obișnuite în România, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.13_RPL2021

4.14. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență (Județ, Sexe, Grupe de vârstă, Țara de proveniență, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.14_RPL2021

4.15. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate după țara de proveniență şi durata de reşedință în România (Județ, Sexe, Țara de proveniență,

Durata de reşedință în România, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.15_RPL2021

4.16. Persoane care au avut vreodată reşedința în străinătate, după etnie şi perioada stabilirii reşedinței în România (Județ, Sexe, Etnii, Perioada stabilirii reşedinței obișnuite în România, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.16_RPL2021

4.17. Persoane temporar absente plecate în țară după perioada pentru care sunt plecate şi motivul absenței (Județ, Sexe, Perioada pentru care sunt plecate, Motivul absenței, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.17_RPL2021

4.18. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație şi motivul absenței (Județ, Sexe, Țara de destinație, Motivul absenței, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.18_RPL2021

4.19. Persoane temporar absente plecate în străinătate după țara de destinație şi perioada pentru care sunt plecate (Județ, Sexe, Țara de destinație, Perioada pentru care sunt plecate, Medii de rezidență) – BN_TAB_4.19_RPL2021