Caracteristici etno-culturale demografice

Caracteristici etno-culturale demografice

2.1 Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2021 (Județ, Etnii) – BN_TAB_2.1_RPL2021

2.2 Populaţia rezidentă după etnie (Județ, Etnii, Municipiu, orașe și comune*) – BN_TAB_2.2.1_2.2.2_RPL2021

2.3 Populaţia rezidentă după limba maternă (Județ, Limba maternă, Municipiu, orașe și comune*) – BN_TAB_2.3.1_2.3.2_RPL2021

2.4 Populaţia rezidentă după religie (Județ, Religii, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Municipiu, orașe și comune*) – BN_TAB_2.4.1_si_2.4.2_RPL2021

2.5 Populaţia rezidentă după etnie şi religie (Județ, Etnii, Religii, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.5.2_RPL2021

2.6 Populaţia rezidentă după starea civilă şi etnie (Sexe, Stare civilă, Etnii, Medii de rezidență) – nivel național

2.7 Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi etnie (Sexe,  Grupe de vârstă, Statutul activității curente, Etnii, Medii de rezidență) – nivel național

2.8 Populaţia rezidentă după starea civilă şi religie (Sexe, Stare civilă, Religii, Medii de rezidență) – nivel național

2.9 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie şi numărul copiilor născuţi-vii (Etnii, Grupe de vârstă, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – nivel național

2.10 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după etnie, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii (Etnii, Stare civilă, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – nivel național

2.11 Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi-vii (Stare civilă, Religii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – nivel național

2.12 Populaţia rezidentă după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Județ, Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.12.2_RPL2021

2.13 Populaţia rezidentă după religie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Județ, Religii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.13.2_RPL2021

2.14 Populaţia rezidentă de 14 ani şi peste analfabetă după etnie (Județ, Etnii, Sexe) – BN_TAB_2.14_RPL2021

2.15 Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – nivel național

2.16 Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente şi religie (Statutul activității curente, Religii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – nivel național

2.17 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi grupe de ocupaţii (Etnii, Sexe, Grupe de ocupații, Medii de rezidență) – nivel național

2.18 Populaţia rezidentă ocupată după etnie și activităţi ale economiei naţionale (Etnii, Sexe, Activităţi ale economiei naţionale, Medii de rezidență) – nivel național

2.19 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi statutul profesional (Etnii, Sexe, Statutul profesional, Medii de rezidență) – nivel național

2.20 Populaţia rezidentă ocupată după etnie şi localizarea geografică a locului de muncă (Etnii, Sexe, Localizarea geografică a locului de muncă, Medii de rezidență) – nivel național

2.21 Şomeri după etnie (Județ, Etnii, Sexe, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.21_RPL2021

2.22. Populaţia rezidentă după etnie şi statutul activităţii curente (Statutul activității curente, Etnii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – nivel național

2.23 Populaţia rezidentă după etnie şi limba maternă (Județ, Etnii, Limba maternă, Sexe, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.23.2_RPL2021

2.24. Populaţia rezidentă după limba maternă (Județ, Limba maternă, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.24.2_RPL2021

2.25. Populaţia rezidentă după religie (Județ, Sexe, Religii, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.25.2_RPL2021

2.26. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după religie şi numărul copiilor născuţi-vii (Grupe de vârstă, Religii, Numărul copiilor născuți-vii, Medii de rezidență) – nivel național

2.27. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste după etnie şi nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ urmate (Etnii, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.27.2_RPL2021

2.28. Populația pe sexe și grupe de vârstă, după etnie – categorii de localități și județe (Județe, Etnii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_2.28.2_RPL2021