Caracteristici educaţionale demografice

Caracteristici educaţionale demografice

3.1. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Județ, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – BN_TAB_3.1_RPL2021

3.2. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Județ, Sexe, Etnii, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – BN_TAB_3.2_RPL2021

3.3. Populaţia rezidentă după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Județ, Sexe, Limba maternă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – BN_TAB_3.3.2_RPL2021

3.4. Persoane care au diplomă de masterat după domeniul de studii (Sexe, Grupe de vârstă, Domeniul de studii absolvit, Medii de rezidență) – nivel național

3.5. Persoane care au diplomă de doctorat după domeniul de studii (Sexe, Grupe de vârstă, Domeniul de studii absolvit, Medii de rezidență) – nivel național

3.6. Populaţia rezidentă după nivelul de educație absolvit şi statutul activității curente (Sexe, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Statutul activității curente) – nivel național

3.7. Populaţia rezidentă 14 ani şi peste analfabetă după statutul activității curente (Sexe, Statutul activității curente, Medii de rezidență) – nivel național

3.8. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate (Sexe, Grupe de vârstă, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate, Medii de rezidență) – nivel național

3.9. Populaţia rezidentă de 2 ani şi peste care urmează o instituție de învățământ după nivelul de educație al instituţiei de învăţământ urmate (Județ, Macroregiuni, Regiuni de dezvoltare, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ urmate) – BN_TAB_3.9_RPL2021