Caracteristici economice

 

5.1. Populaţia rezidentă activă şi inactivă (Județ, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_5.1_RPL2021

5.2. Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente și domiciliu (Statutul activităţii curente, Domiciliul, Sexe, Grupe de vârstă) – nivel național

5.3. Populaţia rezidentă după statutul activităţii curente și starea civilă (Statutul activităţii curente, Stare civilă, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – nivel național

5.4. Populaţia rezidentă feminină de 11 ani şi peste după statutul activităţii curente, starea civilă şi numărul copiilor născuţi-vii (Statutul activităţii curente, Grupe de vârstă, Stare civilă, Numărul copiilor născuţi-vii, Medii de rezidență) – nivel național

5.5. Populaţia rezidentă feminină de 15 ani şi peste ocupată după statutul profesional şi numărul copiilor născuţi-vii (Statutul profesional, Numărul copiilor născuţi-vii, Medii de rezidență) – nivel național

5.6. Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii și nivelul de educație absolvit (Grupe de ocupații, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – nivel național

5.7. Populaţia rezidentă ocupată după activitatea economiei naţionale și nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – nivel național

5.8. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional (Județ, Statutul profesional, Sexe, Medii de rezidență) – BN_TAB_5.8_RPL2021

5.9. Populaţia rezidentă ocupată după nivelul de educaţie al instituției de învățământ absolvite (Grupe de vârstă, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite) – nivel național

5.10. Populaţia rezidentă ocupată după grupe de ocupaţii și nivelul de educaţie al instituției de învățământ absolvite (Grupe de ocupații, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – nivel național

5.11 Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și nivelul de educaţie al instituției de învățământ absolvite (Statutul profesional, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Sexe, Medii de rezidență) – nivel național

5.12. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și grupe de ocupaţii (Statutul profesional, Sexe, Grupe de ocupaţii, Medii de rezidență) – nivel național

5.13. Populaţia rezidentă ocupată după nivelul de educație al instituției de învățământ absolvite și activităţi ale economiei naţionale (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – nivel național

5.14. Populaţia rezidentă ocupată după activităţi ale economiei naţionale şi grupe de ocupaţii (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Grupe de ocupaţii, Medii de rezidență) – nivel național

5.15. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional și activităţi ale economiei naţionale (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Statutul profesional, Medii de rezidență) – nivel național

5.16. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă (Județ, Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Medii de rezidență) – BN_TAB_5.16_RPL2021

5.17. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și grupe de ocupaţii (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Grupe de ocupaţii, Medii de rezidență) – nivel național

5.18. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și activităţi ale economiei naţionale (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Activităţi ale economiei naţionale,  Medii de rezidență) – nivel național

5.19. Populaţia rezidentă ocupată după localizarea geografică a locului de muncă și statutul profesional (Localizarea geografică a locului de muncă, Sexe, Statutul profesional, Medii de rezidență) – nivel național

5.20. Populaţia rezidentă ocupată după grupe de ocupaţii și durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală (Grupe de ocupaţii, Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală, Medii de rezidență) – nivel național

5.21. Populaţia rezidentă ocupată pe activităţi ale economiei naţionale și durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală (Activităţi ale economiei naţionale, Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală, Medii de rezidență) – nivel național

5.22. Populaţia rezidentă ocupată după statutul profesional şi durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală (Statutul profesional, Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activitatea principală, Medii de rezidență) – nivel național

5.23. Persoane care lucrează în activităţi secundare după durata efectivă a săptămânii de lucru în activităţi secundare (Sexe, Durata efectivă a săptămânii de lucru în activități secundare, Medii de rezidență) – nivel național

5.24. Şomeri după nivelul de educaţie al instituţiei de învăţământ absolvite (Grupe de vârstă, Sexe, Cel mai înalt nivel de educație al instituției de învățământ absolvite, Medii de rezidență) – nivel național

5.25. Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii (Grupe de ocupatii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – nivel național

5.26. Populaţia rezidentă ocupată după grupa de ocupaţii (Județ, Grupe de ocupatii, Sexe, Grupe de vârstă, Medii de rezidență) – BN_TAB_5.26_RPL2021

5.27. Populaţia rezidentă ocupată pe activităţi ale economiei naţionale (Județ, Activităţi ale economiei naţionale, Medii de rezidență) – BN_TAB_5.27_RPL2021

5.28. Persoane după măsura în care au fost afectate de pandemia de coronavirus (covid 19) (Județ, Medii de rezidență, Sexe, Grupe de vârstă) – BN_TAB_5.28_RPL2021