Anuarul statistic judetean

Anuarul statistic al judeţului – 2023

Lucrare de referinţă în sistemul publicaţiilor statistice, publicaţia conţine informaţii referitoare la evoluţia social-economică a judeţului în perioada 2017-2022.

       Anuarul Statistic al Judeţului Bistriţa-Năsăud – ediţia 2023 îşi propune să răspundă nevoii tot mai mari de informaţie statistică în profil teritorial. Structura şi conţinutul său îl fac accesibil tuturor categoriilor de utilizatori. Lucrarea prezintă în mod sistematic informaţii privind geografia şi mediul înconjurător, populaţia, forţa de muncă, câştigurile salariale, pensiile şi preţurile, învăţământul, cultura, arta şi activitatea sportivă, ocrotirea sănătăţii, agricultura, industria, turismul şi activitatea comercială, agenţii economici.

       Pentru descărcarea publicaţiei   Aici!  

       Arhivă anuar (2022; 2021; 2020)